مشروح طرح درآمدی جدید بادران

مشروح طرح درآمدی بادران

کالاهای ارائه شده در شرکت دارای امتیاز می باشد که بر اساس آن درصدد پورسانت و پاداش پرداختی به بازاریابان مشخص می گردد. مبنای امتیاز در محاسبات امتیاز کالایی عدد یک بوده که جمع پورسانت و پاداش پرداختی در این حالت برای آن کالا معادل ۴۰ درصد مبلغ کل واریزی به حساب شرکت می باشد.

کل پورسانت و پاداش شرکت بادران در ۶ پلن به صورت هیبرید طراحی گردیده که نحوه تقسیم آن به شرح زیر می باشد :

 طرح درآمدی شرکت بادران
عنوان طرح پرداخت میزان پرداختی
۱٫ پورسانت خرده فروشی ۵%
۲٫ پاداش چندسطحی ۱۸%
۳٫ پاداش گروهی ۶%
۴٫ پاداش مدیریت ۸%
۵٫ پاداش راهبری ۳%
۶٫ پاداش حمایت
جمع پورسانت پرداختی ۴۰%
توجه : این طرح درآمد زایی به صورت ترکیبی شامل شش طرح می باشد .
توجه : مجموع خروجی طرح درآمدزایی براساس کل وجه واریزی به حساب شرکت ۴۰% می باشد .
توجه : ۲۲ رده مدیریتی در این طرح تعریف گردیده
توجه : این طرح همانند طرح قبلی به قیمت کالاها ضریب کالا تعلیق می گیرد و کلیه کالاها شامل ضریب ۰٫۲ الی ۱ می باشد.
 • پورسانت خرده فروشی

  معادل ۵% از هر ثبت سفارش بازاریاب به صورت تخفیف به ایشان ارائه می گردد .

  نکته : با توجه به طرح درآمد زایی سوم ( پاداش گروهی ) ، افراد در عمل بین ۵% تا ۱۰% پورسانت خرده فروشی دریافت می نمایند، که ۵% آن در زمان ثبت سفارش و به صورت تخفیف اعمال میگردد و الباقی بر مبنای رده مدیریتی بازاریاب در پایان ماه محاسبه و به ایشان پرداخت می گردد .
  مثال

  چنانچه کل کالایی که بازاریاب در فاکتورش انتخاب کرده با احتساب مالیات ارزش افزوده مبلغ یک میلیون ریال باشد مبلغ پرداختی بازاریاب نهصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود و در زمان خرید مبلغ پنجاه هزار ریال بعنوان پورسانت خرده فروشی و همانند تخفیف اعمال می گردد.

 • پاداش چندسطحی

  سطح
  تعداد نفرات مستقیم هر فرد ، و درصدد پرداختی در هر سطح
  دو سه چهــار نفر بیشتر
  شرط فروش هر شاخه به تومان
  یک ۱٫۹% ۲٫۰% ۲٫۱% ۷۰۰,۰۰۰
  دو ۲٫۰% ۲٫۱% ۲٫۲% ۷۰۰,۰۰۰
  سه ۲٫۱% ۲٫۲% ۲٫۳% ۷۰۰,۰۰۰
  چهار ۲٫۲% ۲٫۳% ۲٫۴% ۱,۰۰۰,۰۰۰
  پنج ۲٫۵% ۲٫۶% ۲٫۷% ۱,۵۰۰,۰۰۰
  شش ۲٫۸% ۲٫۹% ۳٫۰% ۲,۰۰۰,۰۰۰
  هفت ۳٫۱% ۳٫۲% ۳٫۳% ۲,۵۰۰,۰۰۰
  مثال

  در مثال فوق : بازاریاب A واجد شرایط استفاده از پلن چند سطحی می باشد از اینرو :
  از بازاریابان E و B معادل ۱٫۹% به عنوان سطح یک خود دریافت می نماید .
  از بازاریابان C ، D ، F و G نیز معادل ۲% به عنوان سطح دو خود دریافت می نماید .

 • پاداش گروهی

  فروش شخصی + تیمی(تومان) پاداش سمت
  ۵۰۰’۰۰۰ – ۰ ۰ گروه تازه واردان بادران
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ – ۵۰۰’۰۰۰ ۰٫۵% گروه تازه واردان *۱ بادران
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ – ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱٫۰% گروه دانشجویان بادران
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ – ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱٫۰% گروه دانشجویان بادران
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ – ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱٫۵% گروه دانشجویان *۱ بادران
  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲٫۰% گروه دانشجویان *۲ بادران
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ – ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲٫۵% گروه دانشجویان *۳ بادران
  ۵’۰۰۰’۰۰۰ – ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳٫۰% گروه دانشجویان *۴ بادران
  ۷,۰۰۰,۰۰۰ – ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳٫۵% گروه مهارت آموزان بادران
  ۹,۰۰۰,۰۰۰ – ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴٫۰% گروه مهارت آموزان *۱ بادران
  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ – ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴٫۵% گروه مهارت آموزان *۲ بادران
  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵٫۰% گروه مهارت آموزان *۳ بادران
  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵٫۵% گروه مهارت آموزان *۴ بادران
  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ به بالا ۶٫۰% گروه بازاریابان شبکه ساز بادران
   طرح درآمدی شرکت بادران

  در اینجا بازاریاب برمبنای اختلاف امتیاز خود با هر دست ، از آن دست پاداش دریافت می نماید.

  توجه :در صورتی که بازاریابی در رده هایی ، بین تازه وارد ۱* ، و مهارت آموز ۳* ، قرار بگیرد ، بر مبنای رده مدیریتی خود علاوه بر ۵% تخفیف خرده فروشی ، بین ۰٫۵% تا ۵% پاداش خرده فروشی نیز دریافت می نماید .
  مثال

  فروش شخصی بازاریاب A 200,000 تومان

  فروش شخصی بازاریاب B 1,800,000 تومان

  فروش شخصی بازاریاب C 1,4000,000 تومان

  و فروش شخصی بازاریاب D 1,600,000 تومان

  در نتیجه و بر طبق جدول:

  امتیاز بازاریاب A : 3.5%

  امتیاز بازاریاب B : 1.5%

  امتیاز بازاریاب C : 1%

  امتیاز بازاریاب D : 1.5%

  از اینرو : در ابتدا بازاریاب A از فروش شخصی خویش معادل ۳٫۵% پاداش خرده فروشی دریافت می نمایند .

  از طرف دیگر ، بر مبنای اختلاف امتیاز ایشان با نفرات مستقیم خود به ترتیب درصد های زیر را دریافت می نمایند :

  از بازاریاب B : 2% = 1.5 – ۳٫۵از بازاریاب C : 2.5% = 1 – ۳٫۵از بازاریاب D : 2% = 1.5 – ۳٫۵

 • پاداش مدیریت

  • -شرط باز شدن این پلن ( مدیر فروش ) : ساختن یک بازاریاب شبکه ساز در دست اول + ساختن یک دانشجوی *۴ در دست دوم + ساختن یک دانشجوی *۴ در دست سوم .
  • -شرط ارتقا از مدیر فروش به مدیر فروش *۱ : ساختن یک مهارت آموز *۱ در دست های دوم ، سوم و چهارم
  • -شرط ارتقا از مدیر فروش *۱ به مدیر فروش *۲ : ساختن یک مهارت آموز *۱ در دست پنجم .
  سطح مدیر فروش مدیر فروش *۱ مدیر فروش *۲
  یک ۰٫۶% ۰٫۷% ۰٫۸%
  دو ۰٫۷% ۰٫۸% ۰٫۹%
  سه ۰٫۸% ۰٫۹% ۱٫۰%
  چهار ۰٫۹% ۱٫۰% ۱٫۱%
  پنج ۱٫۱% ۱٫۲% ۱٫۳%
  شش ۱٫۲% ۱٫۳% ۱٫۴%
  هفت ۱٫۳% ۱٫۴% ۱٫۵%
   طرح درآمدی شرکت بادران
 • پاداش راهبردی (مشارکت)

  حجم کل فروش از ابتدا(تومان) حداقل تعداد دست و حداقل حجم فروش هر دست از ابتدا درصد از کل فروش شرکت
  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سه دست ۰٫۷۵%
  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سه دست ۰٫۷۵%
  ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ چهار دست ۰٫۷۵%
  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ چهار دست ۰٫۷۵%

  شرط دریافت هر استپ در ماه های بعد :

  • استپ یک : فروش کل شاخه ها در یک ماه ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ، در قالب حداقل سه دست ۵۰۰,۰۰۰ تومانی .
  • استپ دو : فروش کل شاخه ها در یک ماه ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ، در قالب حداقل سه دست ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومانی .
  • استپ سه : فروش کل شاخه ها در یک ماه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ، در قالب حداقل چهار دست ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانی .
  • ستپ چهار : فروش کل شاخه ها در یک ماه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ، در قالب حداقل چهار دست ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی .
  نکته :در راستای تشویق فروش شخصی ، در این طرح فروش شخصی افراد نیز معادل یک دست در نظر گرفته می شود و نیز می توانند حجم فروش آنرا بر روی حجم فروش یکی از دست های خود اضافه نمایند . همچنین اگر فردی دارای دستی باشد که مدتی فعالیت و فروش داشته و بعد از آن به طور کامل اعضای آن دست لغو جایگاه نمایند ، حجم فروش آن دست از بین نمیرود و بر روی حجم فروش شخصی فرد اضافه می گردد .
  مثال

  فردی از ابتدای ثبت نام خود در دست اول خود ۲۱ میلیون تومان ، در دست دوم ۱۸ میلیون ، دست سوم ۱۴ میلیون فروش صورت گرفته ، این فرد در مجموع ۵۳ میلیون فروش داشته ، که در سه دست وی نیز حداقل ۱۰ میلیون تومان فروش داشته ، از اینرو واجد شرایط استپ اول این پلن می گردد .

 • پاداش حمایت

  مشروح پاداش :

  هر بازاریاب در صورتی که بتواند برای خود بیش از یک دست راه اندازی نماید و نیز به افراد زیرمجموعه خود کمک کند تا بیش از یک دست راه اندازی نمایند ( دستی که در آن حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان فروش داشته باشد ) کسب امتیاز می نماید ، یعنی اگر مثلآ شما چهار دست داشته باشید سه امتیاز دریافت می کنید و نیز زیرمجموعه ای که دو دست داشته باشد برای شما یک امتیاز دارد ، زیرمجموعه ای که سه دست داشته باشد برای شما دو امتیاز دارد ( N = تعداد دستها ، امتیاز از هر فرد = N-1 ) و به همین ترتیب …

  نکته :به دلیل اینکه همیشه بیش از ۹۰% سازمان ، دو تا سه دست فعال دارند ( خصوصآ ورودی های جدید ، که اکثریت اعضای شرکت را شامل می شوند ) عملآ پیشبینی می شود که ۵ طرح درآمد زایی قبل بین ۳۵% تا ۳۸% خروجی واقعی داشته باشد ، از اینرو درصدهای باقی مانده و پرداخت نشده تا سقف ۴۰% ، به صورت یک استخر به پاداش حمایت اختصاص داده می شود و افراد بر مبنای میزان امتیاز کسب کرده از این استخر سهم می برند .
  نکته : امتیاز های کسب شده بر مبنای اینکه در دست چندم شما باشد به صورت زیر ضریب می خورند :
  دست یک : ضربدر ۱ ، دست دو : ضربدر ۳ ، دست سه : ضربدر ۵ ، دست چهار : ضربدر ۷ دست پنج : ضربدر ۹ ، دست شش : ضربدر ۱۱ ، دست هفت : ضربدر ۱۳ ، دست هشت : ضربدر ۱۸ دست نه : ضربدر ۲۳ ، دست ده : ضربدر ۲۸ ، دست یازده : ضربدر ۳۳
  مثال

  در مثال فوق فرد A ، دارای سه دست بالای ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان می باشد پس تا اینجا ۲ امتیاز دریافت می نماید .

  دست بزرگ و در واقع دست اول فرد A ، فرد B می باشد ، و ایشان دارای سه دست می باشد ، پس برای فرد A ، ۲ امتیاز در بر خواهد داشت .

  دست دوم فرد A ، فرد D می باشد ، که ایشان نیز دارای دو دست می باشد ، پس برای فرد A ، یک امتیاز دارد ، همچنین در همین تیم ، فرد E هم دارای دو دست می باشد ، که برای فرد A یک امتیاز دیگر خواهد داشت ، که در مجموع می شود ۲ امتیاز ، ولی چون این دو امتیاز کسب شده در دست دوم فرد A می باشد ۲ امتیاز ایشان ضرب در سه شده که می شود ۶ امتیاز .

  دست کوچک و در واقع دست سوم فرد A ، فرد C می باشد ، که ایشان دارای دو دست می باشد ، پس برای فرد A ، ۱ امتیاز در بر دارد ، ولی چون در دست سوم قرار دارد این یک امتیاز ضرب در پنج شده ، که می شود ۵ امتیاز .

  در مجموع امتیاز فرد A در این مثال : ۱۵ = ۵ + ۶ + ۲ + ۲

  نکته : محاسبات امتیاز برای افراد تا نهایتآ هفت لول می باشد :

  • بازاریاب دارای سه دست ، تا سه سطح محاسبه می گردد .
  • بازاریاب دارای چهار دست ، تا سطح چهار محاسبه می گردد .
  • بازاریاب دارای پنج دست تا سطح پنج محاسبه می گردد .
  • بازاریاب دارای شش دست تا سطح شش محاسبه می گردد .
  • و بازاریاب دارای هفت دست به بالا تا سطح هفت محاسبه می گردد .
  نکته : سطح ها بر مبنای پلن دوم ( چند سطحی ) محاسبه می گردد .
  نکته : معیار باز شدن هر دست در این طرح :

  • دست سوم : ساختن سه دست که در هر دست یک دانشجوی *۲ ( ۲,۰۰۰,۰۰۰ ) باشد .
  • دست چهارم : ساختن چهار دست که در هر دست یک دانشجوی *۴ ( ۴,۰۰۰,۰۰۰ ) باشد .
  • دست پنجم : ساختن پنج دست که در هر دست یک مهارت آموز *۱ ( ۷,۰۰۰,۰۰۰ ) باشد .
  • دست ششم : ساختن شش دست که در هر دست یک مهارت آموز *۳ ( ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ) باشد .
  • دست هفتم به بعد : ساختن هفت دست به بالا که در هر دست یک بازاریاب شبکه ساز ( ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ) باشد .
  نکته :

  • فردی که دست ششم خود را در این طرح درآمد زایی باز نماید به سمت مدیرفروش *۳ دست پیدا می کند .
  • فردی که دست هفتم خود را در این طرح درآمد زایی باز نماید به سمت راهبر در شرکت بادران دست پیدا می کند .
  • فردی که دست هشتم خود را در این طرح درآمد زایی باز نماید به سمت راهبر *۱ در شرکت بادران دست پیدا می کند .
  • فردی که دست نهم خود را در این طرح درآمد زایی باز نماید به سمت راهبر *۲ در شرکت بادران دست پیدا می کند .
  • فردی که دست دهم خود را در این طرح درآمد زایی باز نماید به سمت راهبر *۳ در شرکت بادران دست پیدا می کند .
  • و نهایتآ فردی که دست یازدهم خود را در این طرح درآمد زایی باز نماید به سمت فرشته باد در شرکت بادران دست پیدا می کند .

  جدول سمت ها در شرکت وزین بادران

  سمت شرط رسیدن به سمت (تومان)
  گروه تازه واردان بادران ۵۰۰’۰۰۰ – ۰
  گروه تازه واردان *۱ بادران ۱,۰۰۰,۰۰۰ – ۵۰۰’۰۰۰
  گروه دانشجویان بادران ۱,۵۰۰,۰۰۰ – ۱,۰۰۰,۰۰۰
  گروه دانشجویان *۱ بادران ۲,۰۰۰,۰۰۰ – ۱,۵۰۰,۰۰۰
  گروه دانشجویان *۲ بادران ۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۲,۰۰۰,۰۰۰
  گروه دانشجویان *۳ بادران ۴,۰۰۰,۰۰۰ – ۳,۰۰۰,۰۰۰
  گروه دانشجویان *۴ بادران ۵’۰۰۰’۰۰۰ – ۴,۰۰۰,۰۰۰
  گروه مهارت آموزان بادران ۷’۰۰۰’۰۰۰ – ۵’۰۰۰’۰۰۰
  گروه مهارت آموزان *۱ بادران ۹’۰۰۰’۰۰۰ – ۷٫۰۰۰’۰۰۰
  گروه مهارت آموزان *۲ بادران ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ – ۹’۰۰۰’۰۰۰
  گروه مهارت آموزان *۳ بادران ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  گروه مهارت آموزان *۴ بادران ۱۷’۰۰۰’۰۰۰ – ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  گروه بازاریابان شبکه ساز بادران به بالا ۱۷’۰۰۰’۰۰۰
  مدیر فروش ساختن یک بازاریاب شبکه ساز در دست اول + ساختن یک دانشجوی *۴ در دست دوم + ساختن یک دانشجوی *۴ در دست سوم
  مدیر فروش *۱ ساختن یک بازاریاب شبکه ساز در دست اول + یک مهارت آموز *۱ در دست های دوم ، سوم و چهارم.
  مدیر فروش *۲ ساختن یک بازاریاب شبکه ساز در دست اول + ساختن یک مهارت آموز *۱ در دست های دوم ، سوم ، چهارم و پنجم
  مدیر فروش *۳ ساختن شش دست که در هر دست یک بازاریاب شبکه ساز باشد
  راهبر ساختن هفت دست که در هر دست یک بازاریاب شبکه ساز باشد
  راهبر *۱ ساختن هشت دست که در هر دست یک بازاریاب شبکه ساز باشد
  راهبر *۲ ساختن نه دست که در هر دست یک بازاریاب شبکه ساز باشد
  راهبر *۳ ساختن ده دست که در هر دست یک بازاریاب شبکه ساز باشد
  فرشته باد ساختن یازده دست که در هر دست یک بازاریاب شبکه ساز باشد
86
-
امتیازها : 0

ارسال دیدگاه