تغییر پلن در آمدی شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز

 بنا به دستور وزارت صنعت و معدن مبنی بر تغییر پلن شرکتهای بازاریابی تغییراتی اندک در پلن در آمدی شرکت مروارید پنبه ریز شاهد خواهیم بود .

پس از تایید پلن در آمدی توسط وزارت خانه پلن جدید شرکت پنبه ریز بصورت کامل در همین بخش اطلاع رسانی خواهد شد.

71
-
0%
امتیازها : 1

ارسال دیدگاه