بسته شدن ورودی های آنکارا توسط ماشین های نظامی جنگی

تمامی جاده های منتهی به مقر اصلی ارتش ترکیه در شهر آنکارا مسدود شده است . پلهای استانبول رو بستند و در آنکارا تانک به خیابون آوردن برخی از احتمال کودتای ارتش خبر میدهند!
663
07:00:00
امتیازها : 0

ارسال دیدگاه